Tilburg Noord, Stokhasselt en de Vlashof.

In Tilburg Noord wonen relatief veel mensen met lage inkomens en lage opleidingen. Dit geldt bij uitstek in de wijken Stokhasselt en Vlashof. Dit heeft te maken met het aanbod van woningen in deze wijken. Een groot deel van de bewoners zijn (kinderen van) migranten. Veel mensen in deze wijken redden zich en vinden hun weg. Tegelijkertijd ondervinden mensen in deze wijken maatschappelijke en persoonlijke belemmeringen in een zelfstandig en volwaardig functioneren in de samenleving. De kans is daarmee groter dat er problemen ontstaan rondom:

 • inkomen;
 • werk;
 • contact met andere wijkbewoners;
 • overlevingsstrategie√ęn;
 • communicatie met de buitenwereld en instanties;
 • kennis en begrip van regelgeving;
 • omgaan met en bewustzijn van cultuurverschillen;
 • contact en communicatie tussen ouders onderling en met hun kinderen;
 • generatie verschillen;
 • veiligheid;
 • het vinden van positieve oplossingen bij problemen;
 • activiteiten en plezier met anderen.

Stichting Warm Hart helpt hen waar mogelijk.